Kadından Erkeğe Geçiş Ameliyatı

Kadından erkeğe geçiş bir dizi cerrahi operasyon, hormon tedavisi, psikiyatrik gözlem ve incelemeler gerektiren uzun bir süreci kapsamaktadır. Transseksüel bireylerin ameliyat gerekçeleri, kendi bedenleriyle çatışma içerisinde olmaları ve kendilerini ruhen başka bir bedene ait hissetmeleridir.

Bireyleri, davranışını gösterdiği cinsiyete kavuşturmak amacıyla yapılan operasyonlar cinsiyet geçiş ameliyatları olarak tanımlanmaktadır. Gerek erkekten kadına geçişlerde, gerekse kadından erkeğe geçişlerde karşı cinse uyum sağlamak adına yapılan cerrahi uygulamaların yanı sıra, hormon tedavileri de büyük bir öneme sahip bulunmaktadır.

Cinsiyet değiştirme kararı almış olan bireylerin üzerinde önemle durmaları gereken husus, bu sürece titiz bir şekilde hazırlanmak için neler gerektiği konusunda analizler yapmak olmalıdır. Cinsiyet değişim süreci oldukça ayrıntılı, tıbbi, psikolojik ve hukuksal boyutları olan bir bütün olarak ele alınmalı, ameliyat süreçleri mutlaka uzman hekimlerin kontrolünde yürütülmelidir. Günümüz şartlarına göre oldukça önemli giderlerin söz konusu olacağı sürecin ciddi bir analizle yürütülmesi, bireyin beklentilerinin elde edilmesi anlamında da yararlı olacaktır.

Kadınlıktan Erkekliğe Geçiş Ameliyatları Nelerdir?

Kadından erkeğe geçiş, toplumda erkekten kadınlığa geçiş kadar olağandışı görülmemekte, birey daha az toplum baskısına maruz kalmaktadır. Bu da, bireyin diğer geçişe göre psikolojik olarak rahatlamasında önemli bir etkendir. Kadından erkeğe geçiş sürecinde bireyin de tercihlerine bağlı olarak bir dizi ameliyata gerek duyulur. Bu ameliyatlar,

  • Meme dokusunun alınması ( Mastektomi)
  • Rahmin alınması operasyonu ( Histerektomi)
  • Penis oluşturulması ( metoidioplasty)

Tüm bu ameliyatlar dışında plastik cerrahlar tarafından yapılan estetik operasyonları da, kadından erkeğe geçişte bireyin beklentilerinin tam anlamıyla yerine getirilmesini sağlamaktadır. Tüm cinsel geçiş ameliyatları öncesi ve sonrası yapılan hormon tedavileri de geçiş süreçlerinin rahat atlatılmasına önemli katkılar sağlamaktadır. Ameliyatı yapan cerrahların tecrübesi, psikoterapi uygulamalarında elde edilen verimlilik ve hormonal tedavinin başarılı yürütüldüğü tüm süreçler, hastanın beklentilerinin en üst düzeyde karşılanmasıyla sonlanmaktadır. Ameliyat süreçlerinde pens yapımı genellikle en sonraya bırakılan işlemlerdir.

Mastektomi

Genellikle meme kanseri tedavisinde kullanılan bu yöntem, meme koruyucu cerrahinin uygun olmadığı durumlarda başvurulan bir yöntemdir. Birçok farklı sebebe istinaden yapılan bu tür ameliyatlar kadından erkeğe geçiş sürecinin en önemli aşamalarından biridir. Meme dokusunun alınarak bireyin geçiş yapacağı bedene uygunluğunun sağlanması adına yapılmaktadır.

Histerektomi

Histerektomi rahim (uterus) alınması ameliyatıdır. Birçok jinekolojik sorunun çözümüne katkı sağlayan bu tür operasyonlar, büyük bir cerrahi girişimlerdir. Kadından erkeğe geçiş ameliyatlarının en önemli aşamalarından biri olan histerektomi ameliyatlarında rahim ameliyat yoluyla çıkarılmaktadır.

Metaoidioplasty

Kadından erkeğe geçmek isteyen bireylerde penis oluşumunun sağlanması adına yapılan bir operasyondur. Yapay organ oluşturmak yerine bireyin kendi biyolojik yapısından yararlanmak suretiyle yapılan bu tür operasyonlar, testosteron hormonu uygulanmak suretiyle klitoral büyümenin sağlanması sonrasında yapılmaktadır. Genellikle bu tür operasyonlar öncesi bireye en az 1 yıl testosteron tedavisine katılım sağlaması önerilmektedir. Penis oluşturma ameliyatları sonrasında, bireyin erkeğe tam benzerliğinin sağlanması ve estetik kaygıların giderilmesi amacıyla protez testis uygulaması yapılmaktadır.

Mikrocerrahi uygulamalarıyla penis oluşumu da, cinsiyet değiştirerek yeni cinsel kimlik kazanımının yöntemlerinden biridir. Bireyin uygun dokularından yapılan doku transferiyle oluşturulan penisle üreme fonksiyonu kazanılmamakla birlikte, estetik ihtiyaçların giderilmesi mümkün olabilmektedir. Gerek kadından erkeğe, gerekse erkekten kadına geçiş süreçleri tıbbi, hukuki durum uygunluğu gerektirdiği gibi, ruhsal uyum da oldukça önemlidir. Bu tür ameliyat kararları alınmadan önce geçiş yapacak birey tarafından sürecin analizi uzman hekimler ve psikologlar yardımıyla titiz bir şekilde yapılmalıdır.

FTM Uygulamaları