Transseksüellik Nedir

Transseksüellik Nedir

Transseksüellik, günümüzde tek bir anlama sahiptir. Fakat kamuoyunda oluşan yankıları; bu kelimenin birçok farklı “yanlış” anlam kazanmasına sebebiyet vermiştir. Transseksüellik Nedir? Makalemizle birlikte, sizler için transseksüelliğin tanıtımını çok daha net ve detaylı bir şekilde ele alacağız. Makalemizde, tanımdan tarihine, nedenlerinden gelişimine kadar tüm detaylara ulaşım sağlayabilirsiniz.

 

Transseksüellik, bireyin hem fiziki açıdan hem de kültürel açıdan kendi cinsiyetine ait hissetmeyerek farklı bir cinsiyet benimsemesi durumu demektir. Yani erkek bireyler; kendilerini kadın gibi hissediyor, öyle benimsiyorsa transseksüeldir. Aynı şey kadın olup; erkekliği benimseyenler için de geçerli.

 

Transseksüel bireyler; benimsedikleri cinsiyete normal yollardan geçme gibi bir şansa sahip değildirler. Çünkü bunun için gereken doğaüstü güçleri yoktur. Bu sebepten dolayı; cinsiyete kalıcı geçiş yapabilmek için tıbbi yardıma ihtiyaç duyarlar. Benimsenen cinsiyete (erkekse – kadın, kadınsa – erkek) geçiş yapma sürecinde ilk olarak hormon terapisi, sonrasında ise cinsiyet ameliyatı uygulaması yapılır. Süreç tek adımda tamamlanmaz.

 

Transseksüellik, kişinin davranışlarından daha çok; iç dünyasında yani hislerinde kendisini karşı cinsten biri gibi hissetmesi ve görmesinin sonucudur. Bu yüzden transseksüel bireyleri dış görünüşlerinden belirlemek gibi bir durum yoktur. Çünkü, kendilerini karşı cinsten hissettiklerini gerek toplum baskısı, gerekse kendi ruhsal durumlarından dolayı dışarıya yansıtmak istemeyebilirler.

 

Toplum arasında “travesti” olarak bilinen cinsel haz alma amacı güdülerek karşı cinsin kıyafetlerini giyen kişilerle karıştırılan transseksüellik; travesti kavramından farklı bir kavramdır. Travesti olarak adlandırılan kişiler genel olarak sadece giyim ve fiziki görünümünü değiştirirken; transseksüellerin büyük çoğunluğu cinsiyet değiştirme ameliyatı olurlar ve karşı cinsin niteliklerini tam anlamıyla alırlar.

 

Transseksüeller; fiziki açıdan ya erkek ya da kadındırlar. Fakat kendilerini ait oldukları cinsiyet kimliğinin karşıt cinsiyet kimliğine ait hissederler ve olabildiği kadar bu hissettikleri cinsiyetin özelliklerini kendi üzerlerine alırlar. Yani bir nevi, bu cinsin gerekliliklerini kendileri uygulamaya başlarlar.

 

Transseksüelliğin Tarihi Süreci

 

Transseksüelliğin tarihinden önce, bu kavramın tarihiyle ilgili bilgi vermek daha mantıklı olacaktır. Cinsiyet kimliğini değiştiren insanların; antik çağdan itibaren bulunduğu bilinen bir gerçektir. 20.yy’ın yani 1900’lü yılların başlarından itibaren cinsiyet değiştirme noktasında birçok tıbbi olanak ortaya çıktığından dolayı bu tarihten önce bugünkü adıyla travesti olarak bilinenlerle transseksüeller arasında herhangi bir ayrım yoktu.

 

Daha doğrusu, tıbbi olanak olmadığı için cinsiyet kimliği tamamıyla ayırt edilemiyordu. Bunun yanında aynı zamanda bilinen cinsiyet kimliği vakalarına yönelik ya da günümüzdeki cinsiyet rolü değişimleri için farklı sebeplerin bulunup bulunmadığı soruları da, belgelerin eksik olmasından dolayı herhangi bir şekilde açıklığa kavuşturulamıyordu.

 

Bu konuda çalışmalar altına imza atan bir Alman Doktor, 1910 yılında ara ara ya da düzenli bir şekilde karşı cinsiyetin gerekliliklerini kendisine yükleyen insanlarla ilgili olarak travesti kavramını kullanan ilk kişidir. Sadece kıyafetlerle değil, aynı zamanda bedensel olarak da kendisini karşı cinse uydurmak için çaba sarf eden bireyler için ise yine aynı doktor ruhsal transseksüellik kavramını kullanmıştı.

 

Öte yandan, transseksüelliğin; travestiden farklı bir yönelme şekli değil; bunun tam tersi ona gösterilen yoğun bir eğitim olarak bilinmesi gerektiği de belirtilen bir diğer önemli nokta olmuştur.

 

Transseksüelliğin genel olarak tarihi ise, 1950’li yıllara dayanmaktadır. Amerika’da bulunan transseksüeller, hormon tedavisiyle istedikleri karşı cinsiyetin özelliklerine bürünme olayını elde edebiliyorlardı. Bu yıllar içerisinde, söz konusu araştırma alanının lideri olan Harry Benjamin ise, çok sayıda transseksüel yani cinsiyetinden memnun olmayan kişiyle ilgileniyordu.

 

Benjamin, çoğu meslektaşının tam tersi; transseksüelliğin fiziksel bir hastalık olmadığını savunuyordu. O, bireylerin bedensel cinsiyetlerinin, tamamen cinsiyet kimliklerinden ayrıldığının farkındaydı ve savunduğu şey ise tam olarak buydu.

 

Aradan geçen 2 yılın ardından; 1952’li yıllarda basın ilk defa cerrahi yol kullanılarak cinsiyet değişimi yapan biriyle ilgili haber girmişti. Dini kesim, bu tarz operasyonlara tamamıyla kötü gözle bakıp; hastanelere yoğun bir baskı oluşturduğundan dolayı, transseksüeller artık yurtdışında bu ameliyatı olmak zorundaydı.

 

Aynı zamanda o dönemler Amerika’daki transseksüeller tamamen psikopat olarak görülüyor ve zorla psikolojik tedavi verilen hastanelere yatırılıyordu. Bu hastanelerde yoğun bir şekilde elektroşok ve antipati işkencesine maruz kalıyorlardı.

 

1966 yılı içerisinde ise; ilk kez bir cinsiyet kimliği kliniği oluşturuldu. Bu klinik içerisinde cinsiyet değiştirme ameliyatıyla ilgili birçok önlem altına imza atılmıştı. Bu yıldan sonra klinikler hızla yayılıp açılmaya başladı ve bugün oldukça gelişmiş bir noktaya geldi.

 

Transseksüel Nedir

Transseksüelliğin Sebepleri – Neden Olur?

 

Transseksüelliğin sebepleri de oldukça fazla şekilde araştırılan konulardan biri olarak dikkat çekiyor. Çok sayıda transseksüelin, doktorun, psikoloğun ve diğer ruh sağlığı profesörlerinin ilgi konusu olan transseksüelliğin neden kaynaklandığına dair herhangi bir açıklama yoktur. Transseksüellik, cinsiyet kimliğinin; doğum esnasında belirlemesi yapılan cinsiyetten ve bu cinsiyetin her türlü tipik davranışlardan farklı olmasıyla ifade edilmektedir. Huzursuzluk olarak da görülen transseksüellik cinsiyetten hoşnut olmama sonucu meydana gelmektedir.

 

Cinsiyet Değiştirme Ameliyatı Nedir? – Nasıl Yapılır?

 

Cinsiyet değiştirme ameliyatı günümüzde Türkiye’de de yapılması mümkün bir ameliyat türü olduğu için bu noktada kişiler kendini her türlü cerrahi uygulamaya güvenli bir şekilde teslim edebilir. Fakat cinsiyet değiştirme ameliyatı için bir takım gereklilikler vardır. Her şeyden önce iyi bir şekilde düşünülmesi gerekir, çünkü asla geri dönüşü yoktur.

 

Cinsiyet değiştirme ameliyatı öncelikle cinsiyetin özelliklerine gerçekleştirilen operasyonların sonucunda meydana gelmektedir. Diğer tüm müdahaleler ikincil cinsiyet özellikleri ile ilgili olmaktadır.

 

Transseksüellerde cinsiyet değiştirme ameliyatının ilk adımı hormon tedavisidir. Günümüz gereklilikleri ve standartlarına göre; operasyonlardan sonra ömür boyu hormon tedavisi alınması da gerekir. Çünkü vücut bu hormonu tekil olarak kendisi üretemez. Üretememe sebebi ise embriyo keselerinin alınmış olmasıdır.

 

Bu tedavi ile birlikte diğer cinsiyetin ikincil cinsiyet özellikleri geliştirilmeye başlar. Korunan tek şey, bireyin anatomik cinsiyetinin ikincil cinsiyet özellikleri olmaktadır.

 

Bu ameliyat başlamadan önce ilk olarak karakter, ikinci olarak ise ergenlik için bir zemin oluşturmaktadır. Bu sayede, ikincil cinsiyet özelliklerinin gelişim süreci başlayacaktır. Transseksüel kadınlarda; hormon tedavisinde genel olarak anti – androjenler tercih edilir.

 

Trans kadınlarda genel olarak deri normal seviyeden daha ince bir tabakaya sahip olup, kuru yapıdadır. Vücut yağları, yüze, göğüse, kalça ile makata nakledilmektedir. Tüylenme oldukça düşük bir seviyeye gelir. Testosteronlara bağlı olan saç dökülmesi yavaş yavaş azalır. Sadece sakal uzamasında, değişiklik görülmesi oldukça zordur. Hayalar buruşmaya başlar ve artık sperm üretimi tamamen durur. Libido git gide azalmaya başlar. Uzun vadede vücuttaki kas oranıyla vücut dayanıklılığında azalma meydana gelir.

 

Trans erkeklerde ise deri gözeneklerinde büyüme görülür. Vücut yağı kalçadan alınarak bele nakledilmeye başlar. Beden gücü ve bu güçle doğru orantıda kaslarda yavaş yavaş bir artış ve yükseliş görülür. Sakallar uzar, tüylenme artış gösterebilir. Klitoris genişlemeye başlar. Testosteron, düzenli adet kanamalarını durdurmaya başlar. Ses git gide daha kalın bir hal alır ve cinsel istek artışı meydana gelir.

 

Ergenliğin ilk etkilerini, 0 kusurlu bir şekilde tekrardan döndürmek, trans kadınlar ya da trans erkekler için mümkün değildir. Birincil lenfoid organlarında değişim gerçekleştirilmesi veyahut onların gelişimi %100 oranda olanaksızdır. Hormon eksikliğinden dolayı meydana gelecek olan zararların önüne geçmek için, ömür boyu hormon tedavisi uygulanır.
 

 

Cinsiyet Değiştirme Ameliyatlarında Türkiye’de Durum Ne?

 

Transseksüel bireyler, cinsiyet değiştirme ameliyatlarında Türkiye’nin hangi durumda olduğunu merak etmektedir.

 

Genel olarak Dünya genelinde 20. Yüzyılda cinsiyet değiştirme ameliyatı konusunda uygulanmakta olan yöntemler, çok büyük oranda ilerleme katetmiştir. Cerrahi operasyonlarda meydana gelen söz konusu gelişmeler, konservatif tedaviler için de artık söz konusu olmaya başlamıştır. Yıllar 1950’yi gösterdiğinde uygulanmaya başlanan söz konusu tıbbi yöntemler, özellikle Amerikalı doktorlar arasında oldukça yaygın bir şekilde kendisini gösteriyordu. Bu süreçten sonra; süreç oldukça hızlı bir şekilde gelişerek dünyaya yayıldı.

 

Türkiye’de Durum ise şu şekilde:

 

Hukuksal olarak transseksüellerle ilgili olarak yapılan ilk düzenleme, 1988 yılında yasaya eklemesi gerçekleştirilen bir fıkra ile oldu. Söz konusu düzenlemeyle birlikte cinsiyet değiştirme ameliyatına giren transseksüellerin; sağlık raporlarıyla birlikte mahkemeye başvuru yapmaları durumunda, değiştirdiği cinsiyete uygun kimlik sahibi olabilmeleri sağlandı.

 

Evlilik gibi durumlar da, kişinin mahkemeye başvurması yoluyla yapılabilir hale geldi. Sadece, cinsiyet değişimiyle birlikte; evliliğin kendiliğinden biteceğinin kabul edilmesinin şart olarak koşulduğu bir düzenleme olan bu düzenlemede boşanma durumunda çocuğun vekaleti verilirken transseksüel eş ya da diğer eş arasında bir ayrım yapılamayacağı belirtildi.

 

Eski düzenlemeye kıyasla, yeni düzenlemede çok büyük farklılıklar bulunuyor. Bu düzenlemelerle birlikte; evli kişilerin cinsiyet değiştirme ameliyatı olup olamaması, rapor ve mahkeme kararı almak şartı aranmadan yurtdışında ameliyat olup, Türkiye’de nüfusunun düzenlemesine yönelik konular; oldukça rahat bir şekilde işlenmektedir.

 

Türkiye’de cinsiyet değiştirmeyle ilgili olarak kanunlar oldukça sabit bir şekilde bulunmasına rağmen, uygulamada oldukça önemli problemler meydana gelmektedir. Söz konusu problemlerden biri; ameliyat olmuş kişinin iş hayatında başına gelen sıkıntılar olmaktadır. İş başvurusunda bulunan kişiden talep edilmekte olan nüfus kaydının hemen ardından, kayıtlar kapsamında bulunan ameliyat öncesi kimliğinin görülmesi, kişi özel hayatını zedeleyebilmektedir.

 

Diğer bir problem ise yasalarda bulunan özürlülük ölçütüdür. Sınıflandırılması kapsamında vücut fonksiyon kaybı cetvelinde yer alan transseksüellere yönelik düzenleme bulunmaktadır. Söz konusu cetvele göre, transseksüeller özürlü olarak kabul edilir.

 

Cinsiyet değiştirme ameliyatında ise Türkiye iyi bir noktaya gelmiştir ve günümüzde birçok alanda bu ameliyat yapılabilmektedir. Fakat bu ameliyatın yapılması için bazı şartlar bulunmaktadır. En önemli şart ise, kişinin buna hazır olup olmadığıyla ilgili Hacettepe Üniversitesi’nde test yapılmasıdır. Eğer heyet tarafından herhangi bir sorun görülmezse; kişi bu ameliyata girerek cinsiyet kimliğini tamamıyla değiştirerek karşı cinsin özelliklerini edinebilir.

 

Cinsiyet değiştirme ameliyatında hormon düzenlemesinden sonra cinsel organa ayrı, ses tonu için ayrı, adem elması için ayrı ayrı operasyonlar gerçekleştirilir ve süreç oldukça uzundur. Yine bunlar haricinde karın bölgesine, sırt kasına. Ön kola, metoidoya ve üreme organlarına operasyon gerçekleştirilir.

 

Açıklanan bu uygulamaların haricinde, özellikle plastik cerrahi bölümünde birçok farklı operasyona ihtiyaç duyulabilir. Bu operasyonlar kişiden kişiye göre değişeceği için herhangi bir şekilde sabit değildir. Söz konusu plastik cerrahi ilgi alanı olan operasyonlar; burun, çene ve elmacık kemiği operasyonu olarak örneklendirilebilir. Kimi zaman küçültme yöntemine başvurulurken, kimi zaman ise büyütme ve doldurma yöntemine başvurulur, yumuşaklık elde edilmesi sağlanır.

 

Transseksüellik ve cinsiyet değiştirme ameliyatı ile ilgili olarak genel bilgiler bu şekildedir. Günümüzde oldukça gelişmiş bir konumda olan cinsiyet değiştirme ameliyatı Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından başvurulan bir yöntemdir.
 

Transseksüellik, bireyin hem fiziki açıdan hem de kültürel açıdan kendi cinsiyetine ait hissetmeyerek farklı bir cinsiyet benimsemesi durumu demektir.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir